Termeni și Condiții

Achiziționarea biletelor de spectacol pentru evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) este supusă următorilor termeni și condiții:

1. Termeni:

a. Organizator: organizatorul evenimentului este Teatrul Național Radu Stanca Sibiu

b. Participant: orice persoană care, pe baza unui bilet valid, a unei invitații sau acreditări, intră în incinta în care are loc evenimentul FITS.

c. Spațiu de eveniment: orice zona delimitată în care organizatorul produce un eveniment, zonele adiacente sau asociate cu acesta, precum și căile de acces de care organizatorul se folosește. Aceleași reguli se translatează către spațiul digital de transmisie a festivalului.

2. Reguli și condiții generale:

a. Regulile generale și condițiile se aplică tuturor evenimentelor din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, precum și serviciilor din cadrul evenimentului. La intrarea în spațiul de eveniment, participanții se supun necondiționat conținutului acestor reguli generale. Aceleași reguli se translatează către spațiul digital de transmisie a festivalului.

b. Ofertele, artiștii participanți și alte informații sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate fără preaviz de către organizator. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele erori.

c. Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a organizatorului.

d. Organizatorul nu este responsabil decât de informațiile transmise de canalele sale de comunicare, și nu de zvonuri etc.

e. Un bilet este valabil pentru o singură persoană și/sau pentru un singur acces la spectacolul/evenimentul inscripționat pe biletul achiziționat. Aceleași reguli se translatează către spațiul digital de transmisie a festivalului, în cazul evenimentelor cu acces pe bază de bilet, invitație sau acreditare.

f. Organizatorul nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea cumpărătorului.

g. Organizatorul are dreptul și obligația de a solicita cumpărătorului biletului să respecte toate măsurile de siguranță prevăzute de actele legislative în vigoare.

h. De asemenea, cu scopul de a asigura sănătatea și siguranța tuturor participanților la eveniment (publicul și echipa de organizare), organizatorul își rezervă dreptul de a impune oricare sau toate dintre măsurile următoare pentru participanți, ce vor fi actualizate în funcție de prevederile legislației oficiale în vigoare:

  • purtarea măștii;
  • păstrarea distanței sociale față de alți participanți;
  • prezentarea dovezii vaccinării;
  • prezentarea unui test RT-PCR negativ realizat cu maximum 48 de ore înaintea începerii evenimentului;
  • testarea cu un test destinat diagnosticării rapide a virusului SARS-CoV-2; accesul în sală se va face doar în baza unui test cu rezultat negativ, ce va fi realizat în ziua evenimentului;
  • prezentarea unui document medical care să ateste faptul că au trecut prin boală (prin prezența anticorpilor), document care nu va fi mai vechi de 90 de zile;
  • minimizarea aglomerării de oameni prin acceptarea sosirii la locație la orele comunicate, folosirea zonelor multiple de acces și a locurilor alocate.

i. În scopul clarității, cumpărătorul biletului, prin actul achiziționării acestuia, este de acord cu prezentele condiții și termene, se obligă să respecte atât măsurile impuse în mod legal, cât și regulile de acces impuse de organizator la momentul achiziționării biletului de acces, înainte de data desfășurării, în timpul evenimentului și/sau la locația unde are loc evenimentul.

j. În cazul în care cumpărătorul biletului nu este de acord să respecte măsurile impuse la data evenimentului, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, organizatorul are dreptul și obligația de a îi refuza accesul la eveniment și, în acest caz, nu va rambursa contravaloarea biletului.

k. Participanților la eveniment li se solicită verificarea regulamentului de acces înainte de eveniment pe website-ul oficial al organizatorului și platformei de ticketing de unde a fost achiziționat biletul și pe platformele de social media ale acestora, respectarea marcajelor de la cozi și de pe podelele din locație, precum și a altor indicații comunicate la locație. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu oferă reduceri la bilete pentru elevi, studenți și pensionari doar pe baza unui document justificativ ce trebuie prezentat la intrarea în sala de spectacol. În cazul în care spectatorul nu își poate dovedi calitatea de elev, student sau pensionar, organizatorii îi pot refuza accesul în sală, fără a rambursa biletul respectiv, până la achitarea diferenței de preț pentru bilet întreg.

l. Pentru grupuri organizate, mai mari de 15 persoane, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu poate acorda reduceri în funcție de eveniment și numărul de locuri disponibile. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați Agenției Teatrale.

3. Acces, ședere și securitate

a. Accesul în spațiul de eveniment se va face exclusiv în baza unui bilet valid achiziționat din centrele autorizate (fizice sau online), a unei invitații sau a unei acreditări, începând cu ora comunicată de organizator pe site-ul oficial sau prin intermediul comunicatelor de presă. Intrarea în sala de spectacol după ora de începere a evenimentului, așa cum apare aceasta tipărită pe bilet, nu este permisă. Neprezentarea la timp la spectacol duce la anularea biletului fără dreptul de rambursare sau utilizare la o altă reprezentație;

b. Organizatorul are voie să percheziționeze participanții și obiectele acestora sau să ceară identificarea, atât la accesul în zona de eveniment cât și pe durata evenimentului;

c. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane la eveniment, în orice moment, pe durata desfășurării acestuia;

d. Dacă un participant la eveniment nu respectă regulile generale, iar organizatorul va fi amendat din acest motiv, participantul va purta răspunderea pentru suma respectivă;

e. Participanții nu au acces în zonele indoor de eveniment cu: echipamente audio/video profesionale fără acreditarea în prealabil, echipamente de înregistrare fără acreditarea în prealabil, animale, droguri, mâncare, băutură, sticle, artificii, arme de foc, arme albe sau alte obiecte ce pot deveni periculoase pentru ceilalți participanți;

f. Participanții nu au voie să ofere bunuri de orice tip spre vânzare sau consum gratuit în locație fără permisiunea scrisă a organizatorului.

g. Fumatul în interiorul clădirii Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu sau al altor spații de joc de interior (FITS) este interzis. Țigaretele medicinale sau electronice nu fac excepția acestui regulament.

4. Răspunderea Organizatorului

a. Participanții iau parte la eveniment pe riscul propriu. Organizatorul este responsabil doar dacă daunele/rănile se produc din neglijența sa dovedită. Daunele pasibile de compensație sunt stabilite de către asigurătorul evenimentului împreună cu Organizatorul. Organizatorul nu este responsabil pentru daune produse astfel: – de către furnizorii angajați pentru eveniment sau angajații acestora; – eventualele daune cauzate de nerespectarea prezentelor reguli; – pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor aduse de participanți în locație; – daune cauzate de schimbările de orar (deschidere/închidere) ale evenimentului; – daune cauzate în alte moduri de către participanți;

b. Organizatorul nu este în nici un fel responsabil de daunele cauzate de forța majoră;

c. Toate prevederile acestei secțiuni se aplică și angajaților organizatorului, precum și furnizorilor săi sau terțe părți implicate.

5. Înregistrarea

Organizatorul poate înregistra evenimentul și participanții la el, poate să facă publice imaginile în cauză, poate să permită unor terți comercializarea acestor imagini. Prin intrarea în zona de eveniment, participanții își dau acordul ca imaginea lor să apară în materiale ale organizatorului sau materiale corelate evenimentului.

6. Drepturi intelectuale

a. Conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, participanții la eveniment nu au dreptul să înregistreze imagini sau sunete din timpul evenimentului, aceștia riscând eventual confiscarea echipamentului găsit asupra lor. Vizitatorii nu au dreptul să difuzeze sau să comercializeze aceste înregistrări;

b. Participanții nu au voie să reproducă vizualul evenimentului, să folosească imaginea, respectiv numele artiștilor implicați (sau orice alte nume, logo-uri sau brand-uri asociate evenimentului), sau bilete/invitații la eveniment în scopuri promoționale ori comerciale fără acordul organizatorului;

c. Participanții care încalcă una din regulile mai sus menționate sunt pasibili de plata unor sume cu titlu de daune-interese;

7. Date și locații

a. Organizatorul va anunța în momentul difuzării materialelor, prin comunicate de presă sau pe site-urile oficiale, data/locul și ora de desfășurare a evenimentului;

b. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba locul de desfășurare a evenimentului;

c. În caz de forță majoră organizatorul își rezervă dreptul de a amâna sau anula evenimentul, de a schimba data sau locul de desfășurare, fără a fi nevoit sau obligat la plata de daune către participanți;

d. Forța majoră înseamnă: orice circumstanțe din cauza cărora organizatorul este forțat să anuleze evenimentul. Acestea sunt, dar nu se rezumă la: război, grevă, activități teroriste, acțiuni ale poliției sau pompierilor;

e. Biletul nu este rambursabil, cu excepția cazului în care spectacolul/evenimentul este anulat. Mutarea evenimentului într-un alt loc sau reprogramarea acestuia la o altă dată nu constituie un motiv pentru rambursarea biletelor. Atunci când un anumit spectacol/eveniment este reprogramat, biletul cumpărat rămâne valabil pentru data reprogramată. În cazul anulării unui eveniment, cumpărătorii de bilete își pot recupera banii adresându-se distribuitorilor – respectiv punctele de vânzare autorizate (fizice sau online) de la care au achiziționat biletele – cu respectarea instrucțiunilor și condițiilor comunicate de către aceștia. Rambursarea contravalorii biletului în cazul evenimentului anulat poate fi efectuată prin transmiterea unei solicitări exclusiv către distribuitorul de unde biletul a fost achiziționat, în termen de 14 zile de la data anunțului anulării. După această perioadă, nicio solicitare de rambursare nu va mai fi luată în calcul. Rambursarea contravalorii biletelor poate fi efectuată numai în condițiile în care biletele sunt intacte, suma rambursată incluzând doar prețul biletelor, nu și prețul serviciilor de intermediere aferente achiziției făcute, precum comisioane de editare, emitere, tipărire și distribuție sau costurile suplimentare (cazare, transport, curierat etc.);

f. Rambursarea contravalorii biletelor în contextul situațiilor epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 va putea fi efectuată în conformitate cu ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020;

REPROGRAMARE eveniment/festival

În cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, în cazul în care data reprogramării evenimentului sau festivalului nu depășește data de 30 septembrie 2021.

ANULARE spectacol/festival

În cazul anulării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi un voucher pentru contravaloarea biletului, ce va putea fi folosit pentru achiziționarea biletelor pentru alte evenimente ale organizatorului până la finele anului 2021.

În cazul îmbolnăvirii unui actor sau în caz de forță majoră, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu își rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentație. Sumele rezultate din costurile suplimentare (transport, hotel, curier, taxe bancare etc.) nu vor fi acoperite de către organizator.

UTILIZAREA VOUCHERELOR

În cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, sumele primite din partea consumatorului vor fi rambursate în termen de 30 de zile. Valoarea voucherului nu va include și valoarea serviciilor conexe. Astfel, contravaloarea serviciilor de intermediere, administrare comandă, a comisioanelor de ticketing/distribuție, precum și a altor servicii de tip curierat, asigurare sau emitere electronică, achiziționate la momentul cumpărării biletelor prin intermediul platformelor de ticketing sau magazinelor partenere ale acestora nu se returnează sub nicio formă, nici chiar în cazul anulării evenimentului. Aceste servicii conexe au fost prestate și finalizate cu succes odată cu achiziționarea biletului, ele nu depind de desfășurarea efectivă a evenimentului.

În cazul imposibilității folosirii biletului de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, cumpărătorul are la dispoziție 30 de zile de la data anunțului amânării evenimentului pentru a opta între păstrarea valabilității biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau transformarea lui în voucher cu valoare. După expirarea celor 30 de zile de la data anunțului reprogramării evenimentului, biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.

8. Plângeri și reclamații

Plângerile referitoare la desfășurarea evenimentului trebuie făcute în scris, la adresa: Teatrul Național Radu Stanca, Bd. Corneliu Coposu nr.2, 550245, Sibiu către conducerea organizației în termen de 7 zile de la fapta ce este reclamată.

9. Generalități

a. Toate disputele vor fi rezolvate în mod amiabil, prin conciliere directă. Atunci când această conciliere directă nu este posibilă, disputele vor fi rezolvate la tribunalul pe raza căruia își are sediul organizatorul;

b. Legea română guvernează orice conflict.

Persoane cu dizabilități

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, oferind persoanelor cu handicap grav sau accentuat și însoțitorilor acestora intrare gratuită la toate evenimentele festivalului, în timp ce persoanele cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca elevii, studenții sau pensionarii. Cei care doresc să beneficieze de acces gratuit sau cu preț redus, trebuie să trimită, cel târziu cu 14 zile înainte de desfășurarea evenimentului, un email la adresa: ticketing@sibfest.ro. Pentru ca cererea să fie considerată validă, mail-ul trebuie să conțină următoarele documente:

– declarație pe propria răspundere privind gradul de handicap;

– copii legalizate ale certificatului de handicap;

– copii valide ale cărților de identitate (atât a persoanei cu handicap, cât și a însoțitorului);

– copii legalizate ale documentelor care atestă faptul că însoțitorul este autorizat să acționeze ca atare;

– declarație pe propria răspundere privind dreptul de a însoți persoana cu handicap, semnată de însoțitor.

Persoanele a căror cerere a fost considerată validată, vor primi automat o invitație dublă în limita locurilor disponibile, acestea urmând a fi obligate să prezinte și în ziua evenimentului documentele mai sus enumerate, în original. În cazul în care nu este prezentată documentația în cauză sau persoanele refuză permiterea unei verificări adecvate, acestora nu le va fi permis accesul la eveniment.

Precizăm că însoțitorii persoanelor cu dizabilități sunt pe deplin răspunzători înaintea, în timpul și ulterior desfășurării evenimentului de orice manifestare a persoanei însoțite ce ar putea fi provocată de desfășurarea spectacolului. Teatrul este exonerat de orice răspundere.

Condiții Specifice

În funcție de specificul fiecărui eveniment și/sau de solicitările artiștilor în cauză, organizatorul își rezervă dreptul de a aduce completări/modificări prevederilor incluse în Condițiile Generale, urmând că aceste informații și reguli de interes public (Condiții Specifice) să fie comunicate prin intermediul materialelor de presă, precum și a site-ului sibfest.ro, înainte de începerea evenimentului.

Aceste completări/modificări (Condiții Specifice) se aplică alături de celelalte prevederi ale Condițiilor Generale, pentru evenimentele în cauză.