PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ DE CERCETARE DOCTORALĂ ÎN ARTELE SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENT CULTURAL

Platforma Internațională de Prezentare a Doctoratelor este un spațiu excelent pentru dialog și schimburi universitare între tineri cercetători, membrii comunităților academice și publicul larg, care se derulează în fiecare an, începând cu 2014, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Scopul principal al Platformei Internaționale de Prezentare a Doctoratelor Excepționale în Artele Spectacolului și Management Cultural este promovarea colaborării inter-instituționale și a educației artistice, în contextul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Pentru aceasta, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a inițiat și încheiat parteneriate de colaborare pentru studiile de doctorat în artele spectacolului și management cultural împreună cu alte universități de prestigiu din străinătate: Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Franța), Brown University (Statele Unite ale Americii), Suffolk Community Collage (Statele Unite ale Americii), Pace University (Statele Unite ale Americii), Japan Women’s University (Japonia), Nagoya City University (Japonia), Nihon University (Japonia), Waseda University (Japonia), Beckett University (Marea Britanie), York St. John University (Marea Britanie), Folkwang Universität der Künste (Germania), École Nationale de Théâtre du Canada (Canada), Université de Moncton (Canada), The Central Academy of Drama (China), Hong Kong Institute of Education (China), Beijing Dance Academy (China), Shanghai Theatre Academy (China), Moscow State University of Culture and Arts (Rusia), Academia de Muzică și Dans din Ierusalim (Israel), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău (Moldova).

Departamentul de Artă Teatrală și școala de studii doctorale în domeniul artelor spectacolului și managementului cultural din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pun un accent puternic mai ales pe partea practică a cercetării științifice și a creației artistice. În ceea ce privește Platforma Internațională de Prezentare a Doctoratelor Excepționale în Artele Spectacolului și Management Cultural, avem în vedere evenimente precum one-person show-uri care fac parte dintr-un program de cercetare doctorală, spectacole regizate sau jucate de studenți doctoranzi, conferințe și prelegeri publice susținute de coordonatori de doctorate sau de doctoranzi. Obiectivul acestor acțiuni este prezentarea rezultatelor cercetării doctorale la nivel de excelență în fața comunității academice, a studenților, a cercetătorilor și a publicului larg: conferințe, spectacole, workshop-uri, expoziții de scenografie etc. Toate aceste evenimente vor face parte din edițiile viitoare ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și se vor asocia credibilității, autorității artistice și vizibilității internaționale de care se bucură, după mai mult de douăzeci de ediții.