platforma de arte vizuale (PAV)
Spații limitrofe. Serigrafie, (2023)
Ulrike Ettinger 
Germania

Ulrike Ettinger locuiește și lucrează la Berlin. Printre temele abordate în lucrările sale se numără costumul popular ca resursă economică și estetică, precum și mediatizarea sa în perioadele socialiste / postsocialiste în România. Recent artista a început să se preocupe și de teme precum peisaje emoționale / spații limitrofe, meșteșug – în artă, autobiografie ca metodă de cercetare artistică, mass-media ca resursă de lifestyle și self-empowerment. Ca metodă de lucru, artista creează artefacte (desene, grafici, publicații, fotografii sau de factură textilă/ cămăși), ce revelează aspecte mai puțin circulate în înțelesul curent al obiectului privit. De asemenea, ea utilizează și colajul, combinarea unor motive care la prima vedere nu au nimic în comun dar funcționează ca peisaje estetice și emoționale, ca cercetări autobiografice, simultaneități sau rezultate din plăcerea obiectului nou creat din lucruri vechi, disparate.

Reprezentații și Acces