Performances / Theater University Festival / Dance
The Dance of China
Directed by: XIA Weijia, WU Sha
Beijing Dance Academy 
China
The Chinese Season

Directed by: XIA Weijia, WU Sha
With: Xia Weijia, Wu Sha, Wu Yiming, Sun Yimeng, Zhu Yongqi, Wen Yayi, Yang Chunying, Liu Shenghan, Li Jie, Du Leilei, Wan Yu, Li Aicheng, Wang Dashan, Li Lianshen, Nie Zhenkun, Chai Zeang, Wu Bingrong, Guo Jisen, Wang Weihao, Lin Wujie
Producers: Xia Weijia, Wu Sha, Yan Yan, Yang Xiaohe, Wang Shuai, Zhao Qiao
Co-producers: Hu Huaibei, Pang Dan, Gao Qian, Zheng Lu


The Dance of China is an exhibition performance of Chinese classical dance. The performance reproduced classic dance music throughout the ages and inherited the eternal beauty of Chinese civilization. The evening programs included Fan Dance Painting of a freehand landscape style, A Lonely Crane Ink Painting expressing emotions, the elegant Flying Apsaras in Dunhuang culture, the dignified The Song of Harmony and the rakish Freedom in Wei, Jin, Northern and Southern Dyn.

Classic dances throughout the ages were reproduced, inheriting the eternal beauty of Chinese civilization.


Duration: 1h 20min (with one intermission)
Date of premiere: 23.03.2023
Original title: The Dance of China Exhibition Performance of Chinese Classical Dance-- The Dance of China

Shows and Access

27 June, 19:00

Sibiu State Philharmonic   
1h 20min
| With one intermission